ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ H ಹೈ-ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್

ನಿರಂತರ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ

  • Continuous hydrostatic sterilizer system

    ನಿರಂತರ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

    ನಿರಂತರ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆನ್-ಸೈಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ, ಮಾನವರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.