ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ H ಹೈ-ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್

ರಿಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇ ಬೇಸ್

  • Retort Tray Base

    ರಿಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇ ಬೇಸ್

    ಟ್ರೇಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಟ್ರೇ ಬಾಟಮ್ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರಿಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೇಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರೆಟಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.